FAQ - Odpowiedzi na Twoje pytania

O czym jest dział FAQ?

W tym dziale znajdziesz odpowiedzi na pytania odnośnie klimatyzacji, wentylacji, i nie tylko. Zapraszamy do zapoznania się z poniżej zamieszczonymi materiałami. Znajdują się w nich informacje dotyczące tematu klimatyzatorów — ich rodzajów, funkcji i porad w wyborze właściwego urządzenia, jak i wentylacji oraz chłodnictwa W razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny.

Oferujemy darmową wycenę Twojego projektu — przez telefon lub wraz z dojazdem na życzenie.

Czym jest klimatyzacja?

Co to jest klimatyzator?

 1. Jest to urządzenie do chłodzenia pomieszczenia składające się ze sprężarki, parownika i skraplacza (te dwa ostatnie wyposażone w wentylator). Wentylator promieniowy wymusza obieg powietrza na parowniku umieszczonym wewnątrz chłodzonego pomieszczenia. Powietrze z pomieszczenia ochładza się na parowniku, oddając ciepło czynnikowi chłodniczemu pośredniemu, który krąży w obiegu zamkniętym. Następnie czynnik pośredni (gaz) zostaje sprężony w sprężarce (wzrasta jego temperatura [1]) i jest przetłoczony do skraplacza, który, znajduje się na zewnątrz (w powietrzu zewnętrznym). W skraplaczu ciepło z czynnika zostaje oddane do powietrza zewnętrznego, gaz skrapla się i staje cieczą (nadal pod wysokim ciśnieniem). Ciecz dostaje się do elementu rozprężnego (kapilara lub TZR), gdzie jest dławiona — zostaje zmniejszone jej ciśnienie i co za tym idzie temperatura. Schłodzony czynnik w postaci cieczy ponownie zostaje podany na parownik, gdzie się ogrzewa od powietrza w pomieszczeniu i przechodzi w stan gazowy.
 2. Klimatyzatory wyposażone w układy sterowania mogą utrzymywać stałą, zadaną temperaturę w pomieszczeniu oraz (w niewielkim zakresie) również wilgotność powietrza.
 3. Początkowo klimatyzator był zwartym urządzeniem, montowanym najczęściej na elewacji budynku lub w oknach. Ze względu jednak na znaczny hałas, jaki generuje sprężarka, zdecydowano się podzielić urządzenie: parownik wraz z wentylatorem tworzy jednostkę wewnętrzną, natomiast skraplacz wraz ze sprężarką — jednostkę zewnętrzną. Obie jednostki połączone są ze sobą dwoma przewodami freonowymi (gazowym i cieczowym). Rozwiązanie takie pozwala umiejscowić jednostkę zewnętrzną z dala od przebywania ludzi. W zależności od producenta systemu odległość między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną wynosi maksymalnie około 15 m. Klimatyzatory podzielone na dwie części, tj. jednostkę wewnętrzną i jednostkę zewnętrzną nazywamy klimatyzatorami typu split.
 4. Obecnie jednostka wewnętrzna klimatyzatora - oprócz chłodnicy freonowej i wentylatora - często wyposażona jest w standardzie w filtr powietrza, a czasami w nagrzewnicę elektryczną. Obecnie klimatyzatory są najczęściej również pompą ciepła dzięki odwróceniu układu chłodniczego - parownik staje się skraplaczem. Tego typu urządzenia zazwyczaj regulują temperaturę w zakresie +16÷30°C.
 5. Klimatyzatora nie należy mylić z systemem klimatyzacyjnym, gdyż zgodnie z definicją urządzenie te nie zapewnia wentylacji pomieszczenia, a czasami urządzenia nie są nawet wyposażone w elementy umożliwiające swobodną regulację temperatury (chłodzenie i ogrzewanie) oraz wilgotności powietrza (osuszanie i nawilżanie).

Jakie są korzyści z zamontowania klimatyzacji?

 1. Korzyści z montażu klimatyzacji jest dużo, poniżej te najistotniejsze:
 2. Przede wszystkim po zamontowaniu klimatyzacji będziemy mogli sterować parametrami powietrza w pomieszczeniu według chwilowych potrzeb użytkowników.
 3. Parametry powietrza w pomieszczeniu będą stałe, nie będą zależne od warunków atmosferycznych powietrza zewnętrznego.
 4. W przypadku zamontowania klimatyzacji w pomieszczeniach technologicznych będą zachowane prawidłowe parametry powietrza, wymagane przez daną technologię. Właściwie eksploatowana nowoczesna klimatyzacja eliminuje drobnoustroje bakterie i grzyby, kurz oraz inne zanieczyszczenia.
 5. Komfortowe warunki w pomieszczeniach (zapewnienie komfortu cieplnego) Oczyszczanie powietrza np. usuwanie dymu tytoniowego i innych zapachów.

Rodzaje klimatyzatorów

Klimatyzację dzielimy według kilku kluczowych kategorii:

 1. Podział ze względu na typ montażu
 • ścienne
 • podstropowe lub przypodłogowe (stojące)
 • kasetonowe
 • kanałowe
 1. Podział ze względu na ilość jednostek wewnętrznych połączonych do jednej jednostki zewnętrznej
 • pojedyncze
 • multisplity
 • systemy VRV (VRF)
 1. Podział ze względu na tryb pracy
 • klimatyzatory tylko z opcją chłodzenia
 • klimatyzatory grzewczo-chłodzące (pracujące jednocześnie jako pompa ciepła lub posiadające nagrzewnicę elektryczną)
 1. Podział ze względu na sposób sterowania i budowę podzespołów
 • klimatyzatory klasyczne (ze zwykłą sprężarką — stałe obroty, zawsze 100%)
  • Klasyczne włączają się, gdy temperatura w pomieszczeniu przekroczy ustawiony poziom i wyłączają, gdy osiągnie zadaną wartość. Takie rozwiązanie powoduje większe wahania temperatury w pomieszczeniu i większe koszty eksploatacji (duży prąd rozruchu sprężarki). Inwertery są droższe, ale za to bardziej energooszczędne.
 • klimatyzatory inwerterowe (płynnie regulowane obroty sprężarki)
  • Płynnie dostosowują swoją wydajność i działanie do temperatury w pomieszczeniu, dzięki czemu rzadziej się włączają i wyłączają. Włączanie odbywa się w sposób płynny, bez „uderzenia” prądowego więc nie generuje niepotrzebnych strat energii. Inwertery dokładniej też utrzymują ustawioną temperaturę w pomieszczeniu.

Co to jest uczucie komfortu cieplnego?

Komfort cieplny jest to stan, w którym człowiek jest zadowolony z panującego klimatu swojego otoczenia. Czynniki wpływające na uczucie komfortu osób przebywających w pomieszczeniu to między innymi:

 1. Wielkości termiczne
 • temperatura powietrza w pomieszczeniu
 • temperatura powietrza zewnętrznego
 • temperatura powierzchni w pomieszczeniu
 • wilgotność powietrza (związana jest z nią intensywność parowania)
 • prędkość powietrza (wpływa na wymianę ciepła, im większa prędkość to większa wymiana ciepła) ruch powietrza w pomieszczeniu
 1. Wielkości nietermiczne
 • dźwięk powietrzny
 • zawartość CO2 w powietrzu
 • zawartość innych substancji w powietrzu (gazy, pary)

W celu uzyskania komfortowego samopoczucia, powinno zapewnić się następujące parametry powietrza w pomieszczeniu:

 • latem temperatura powietrza powinna być większa od średniej temperatury promieniowania – zimą odwrotnie
 • dla temperatury do 26*C średnia prędkość ruchu powietrza nie powinna przekraczać 0,15m/s wilgotność względna powietrza w powinna wynosić 20-60% a różnica temperatur pomiędzy poziomem stóp i głowy, powinna być jak najmniejsza (maksymalnie 3K)
 • temperatura podłogi powinna wynosić 17-26C
 • zawartość CO2 w powietrzu nie powinna przekraczać 0,1%,
 • w powietrzu powinna znajdować się odpowiednia ilość tlenu (do pracy siedzącej człowiek potrzebuje 0,006 l/s)

Co to jest klimakonwektor (fan-coil) i czym różni się od klimatyzatorów?

Klimakonwektor – urządzenie służące do utrzymywania żądanej temperatury w pomieszczeniu, stosowane przeważnie w biurach i budynkach użyteczności publicznej. Potoczna nazwa fan-coil jest bardziej popularna, choć nie zawsze prawidłowa. Angielskie słowo fan oznacza wentylator, w związku z tym pojęcie fan-coil odnosi się tylko do klimakonwektorów wentylatorowych.

W klimakonwektorach czynnikiem chłodniczym/grzewczym jest woda (bądź jej mieszanina) – w przeciwieństwie do klimatyzatorów, w których wykorzystano czynnik szybko wrzący (freon).

Gdzie są stosowane dwuprzewodowe instalacje klimatyzacyjne?

Stosowane są w budynkach o dużej liczbie pomieszczeń różnego przeznaczenia. Schemat działania:

 1. Powietrze zewnętrzne podlega najpierw obróbce podstawowej (filtrowanie, mieszanie, nawilżanie). Następnie ciepłe powietrze przedostaje się do 2 oddzielnych kanałów: powietrza ciepłego i powietrza zimnego. Odbywa się w nich wstępne podgrzanie lub schłodzenie.
 2. Obydwa strumienie powietrza są prowadzone do skrzynek mieszających gdzie, ulegają mieszaniu dla uzyskania parametrów odpowiednich dla danego pomieszczenia.
 3. Wadą tego systemu jest wymagana duża ilość miejsca dla instalacji oraz wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Zaletą jest brak konieczności stosowania grzejników w pomieszczeniach oraz brak podziału na strefy.

Jednoprzewodowe instalacje klimatyzacyjne

Obecnie używa się instalacji pracujących ze zmiennym strumieniem objętości – ilość powietrza jest różna w zależności od zapotrzebowania. W tym przypadku każde pomieszczenie ma przyporządkowany własny regulator natężenia przepływu wraz z termostatem. Instalacje tego typu są wyposażone w wentylatory o regulowanej prędkości obrotowej, aby zredukować wahania ciśnienia w instalacji. Instalacje jednoprzewodowe o stałym natężeniu przepływu, w przypadku instalacji o dużych prędkościach, odznaczają się wysokim zapotrzebowaniem na energię.

Obsługa i zastosowanie klimatyzacji

W jaki sposób użytkować klimatyzator?

 1. Klimatyzator posiada instrukcje obsługi dla użytkowników, gdzie napisane jest jak prawidłowo korzystać z urządzenia, aby pracowało długo i bezawaryjnie. Należy również pamiętać o serwisie, czyli czyszczeniu, wymianie filtrów, sprawdzaniu szczelności, uzupełnianiu czynnika itp. aby nie stracić gwarancji lub nie spowodować uszkodzenia urządzenia należy skontaktować się z wyspecjalizowanym serwisem.

Do czego mogą byś wykorzystywane klimatyzatory jakie są ich funkcje?

 1. Wentylacja Chłodzenie — za pomocą układu regulacji temperatury, poprzez nawiewanie chłodnego powietrza, ustalamy jaka temperatura ma panować w pomieszczeniu
 2. Filtracja – stosowane w klimatyzatorach systemy filtrów pozwalają oczyścić powietrze. Zatrzymują pyły, mikroorganizmy, zarodniki pleśni, drobinki kurzu, przez co stwarzają komfortowe warunki dla alergików. Obecnie stosuję się coraz bardziej zaawansowane technologicznie filtry wykorzystujące nanocząsteczki, do oczyszczania powietrza.
 3. Nawilżanie – niektóre klimatyzatory posiadają specjalny mechanizm nawilżający znajdujący się w jednostce zewnętrznej urządzenia, który pochłaniając wilgoć z powietrza zewnętrznego, transportuje ją do jednostki wewnętrznej, która wprowadza do pomieszczenia nawilżone powietrze.
 4. Ogrzewanie — część klimatyzatorów działa jak pompa ciepła powietrze-powietrze, może ogrzewać nawiewane powietrze. Barierą jest tu minimalna temperatura powietrza zewnętrznego, która dla większości modeli wynosi -15C.
 5. Osuszanie – funkcja osuszania pozwala zmniejszyć wilgotność powietrza i utrzymywać ją na odpowiednim poziomie. Zwłaszcza latem w parne dni, pozwala to znacznie poprawić warunki panujące w pomieszczeniu. Mniejsza wilgotność zapobiega także rozwojowi grzybów i pleśni.
 6. Wentylacja – klimatyzatory mogą jedynie mieszać powietrze wewnętrzne i wprawiać je w ruch. Część modeli ma możliwość dodatkowego zasysania powietrza zewnętrznego i nawiewania go do pomieszczenia.

Czy klimatyzatorem można również "sterować" wilgotnością w pomieszczeniu?

Podczas pracy klimatyzatora w funkcji „chłodzenie” występuje wykraplanie pary wodnej z powietrza a co za tym idzie osuszanie. Standardowymi klimatyzatorami można jedynie kontrolować temp. w pomieszczeniu. Do sterowania zarówno temperaturą jak i wilgotnością są specjalistyczne klimatyzatory precyzyjne (nie mają one jednak zastosowania w domach, mieszkaniach czy biurach).

Za co odpowiedzialna jest opcja ARCTIC w klimatyzatorach?

Opcja ARCTIC ułatwia pracę urządzeń w trybie grzania w okresach zimowych. W temperaturach < 5˚C załączane są dodatkowe grzałki co zapobiega występowaniu niepożądanych zjawisk (zamarzanie wymiennika jednostki zewnętrznej, zamarzanie tacy ociekowej, gęstnienie oleju). W skład zestawu wchodzą: grzałka karteru sprężarki, grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej, klixon, dodatkowy zacisk elektryczny.

Jak wybrać klimatyzacje odpowiednią dla Ciebie?

Jak wybrać odpowiedni klimatyzator?

 1. Należy zastanowić się nad potrzebami, jakimi mają sprostać klimatyzatory i funkcje jaką mają pełnić. Czy potrzebujemy klimatyzacje do chłodzenia powietrza w upalne dni, czy potrzebujemy również ogrzać pomieszczenie w okresie przejściowym, czy mamy skomplikowaną technologię w pomieszczeniu i potrzebujemy usunąć nadmiar ciepła lub obniżyć temperaturę powietrza wewnętrznego.

  Oprócz wyżej wymienionych kryteriów należy zwrócić uwagę na:

  • koszty eksploatacji,
  • parametry akustyczne urządzenia,
  • łatwość sterowania i obsługi.

Jak dobrać odpowiednią moc chłodniczą klimatyzatora?

 1. Jeżeli już zdecydujesz się na zainstalowanie urządzenia klimatyzacyjnego, to dobór odpowiedniej mocy chłodniczej klimatyzatora do twojego pomieszczenia jest niezmiernie ważny. Dobiera się ją w zależności od kubatury pomieszczenia i warunków w nim panujących. Zbyt duża moc naraża cię na straty materialne, gdyż im większa moc urządzenia, tym jest ono droższe.

  Zbyt mała moc powoduje przegrzewanie się sprężarki i w konsekwencji jej zniszczenie, co również jest rzeczą bardzo kosztowną, gdyż sprężarka należy do najdroższych elementów wyposażenia klimatyzatora i jej zakup równa się cenie prawie nowego urządzenia. Poprawnie dobrane urządzenie klimatyzacyjne powinno pracować w trybie mniej więcej „pół na pół” tzn. połowa-pracy, połowa-stan spoczynku.

  Jeżeli w przyszłości chcesz uniknąć kłopotów z tym związanych, to najlepiej będzie jak ten pierwszy, bardzo istotny element twojej inwestycji, czyli poprawny dobór mocy chłodniczej urządzenia oddasz w ręce doświadczonych fachowców. Doboru klimatyzatora, a co za tym idzie określenia jego ceny zakupu i montażu, nie robi się przez telefon. Wymagana jest wizja lokalna, ale wcześniej można zrobić wstępne oszacowanie kosztów.

  Na podstawie przesłanych faxem lub e-mailem podanych niżej danych, firma instalacyjna wykona ofertę, która pozwoli na wstępne zapoznanie się z kosztami inwestycji. Cena zostanie urealniona po wizycie serwisanta, gdy wstępna kalkulacja zyska Twoją aprobatę.

  Co powinniśmy brać pod uwagę przy doborze mocy chłodniczej klimatyzatora? Poniższe dane takie jak:

  • kubatura pomieszczenia (długość x szerokość x wysokość)
  • ilość i moc elektryczna urządzeń wydzielających ciepło w pomieszczeniu (np.: oświetlenie, lodówki, komputery, nawilżacze itp.)
  • lokalizacja pomieszczenia (np.: podstrychowe, ostatnie piętro itp.)
  • ilość okien w pomieszczeniu i ich położenie (wschód/zachód/północ/południe)
  • ilość osób na stałe przebywających w pomieszczeniu
  • charakter pomieszczenia (serwerownia, biuro itp.)

  Wzięcie wszystkich elementów pod uwagę pozwoli na optymalny dobór mocy chłodniczej klimatyzatora dla twojego pomieszczenia.

Co to jest Inverter i jak pozwala zmniejszyć zużycie energii?

Jest to urządzenie elektroniczne zastosowane w niektórych, droższych modelach klimatyzatorów pozwalające na ochładzanie lub ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu w dużo krótszym czasie, niż w tradycyjnych jednostkach, przy jednoczesnym mniejszym zużyciu energii.

Działanie inwertera polega na optymalizacji pracy sprężarki, eliminując konieczność ciągłego załączania i wyłączania jej i dostosowując ją do aktualnego zapotrzebowania na noc chłodniczą i grzewczą. Inwerter pozwala zredukować zużycie energii elektrycznej pobieranej przez klimatyzator nawet o 30% w skali roku.

Gdzie kupić klimatyzator?

Zakup w internecie lub supermarkecie urządzenia, które z założenia powinno nam służyć przez wiele lat, niesie za sobą pewne ryzyko. Kupujemy przecież „kota w worku". Jak sobie poradzimy po zakupie? Kto fachowo go zamontuje? Kto zaopiekuje się naszym klimatyzatorem w razie usterki? Musimy sobie zdawać sprawę, że to na sprzedawcy spoczywa obowiązek serwisu gwarancyjnego i dlatego też klimatyzator najlepiej kupować w firmie instalacyjnej, która dokona jego fachowego montażu.

Czy pracodawca ma obowiązek wyposażenia pomieszczenia w klimatyzacje?

Takie sytuacje zdarzają się coraz częściej... Osoby zatrudnione w biurze złożyły pismo do pracodawcy o zakup klimatyzatora w związku z letnimi upałami.

 

Kiedy trzeba uwzględnić taką prośbę?

Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne oraz higieniczne warunki pracy (§ 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy — Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

 

Uwaga!

Zapewnienie w pomieszczeniach pracy odpowiedniej temperatury to jeden z elementów zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przepisy nie określają jednak pojęcia odpowiedniej temperatury.

 

Odpowiednia temperatura w pomieszczeniach pracy

W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do wykonywanej pracy, nie niższą niż 14°C (287 K), chyba że nie pozwalają na to względy technologiczne. W pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C (291 K). Można uznać, że ustalone temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń — dla pomieszczeń biurowych 20°C - odpowiadają w przybliżeniu optymalnym temperaturom w pomieszczeniach, w tym pomieszczeniach pracy (§ 134 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie — Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

 

Kiedy wniosek o zakup klimatyzatora jest uzasadniony?

Jeżeli temperatura w pomieszczeniach pracy biurowej znacząco przekracza optymalną temperaturę do pracy (czyli 20°C), to wniosek pracowników o podjęcie działań o jej obniżenie, należy uznać za uzasadniony.

 

Uwaga!

Pracodawca musi zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy przy wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki (art. 207 § 2 Kodeksu pracy). Dlatego przysługuje mu wybór sposobu realizacji obowiązku zapewnienia optymalnej temperatury w pomieszczeniach pracy.

Czy można samemu zamontować klimatyzator?

Prawidłowe funkcjonowanie urządzenia klimatyzacyjnego uwarunkowane jest od właściwie przeprowadzonego montażu. Powinien on odbywać się przez firmę posiadającą odpowiednie certyfikaty, przeszkolony personel oraz potwierdzenia dające pewność, iż dana firma jest godna zaufania. Montaż samodzielny prowadzi do utraty gwarancji i również może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Firma świadcząca usługi montażu powinna potwierdzić w druku gwarancyjnym odpowiedni zapis i potwierdzenie montażu.

Serwis, Problemy i Zdrowie

Co daje czyszczenie klimatyzacji?

Aby stan techniczny urządzeń klimatyzacyjnych, a tym samym sprawność klimatyzacji była zadowalająca, należy dbać o czystość poszczególnych jej elementów. Brak tej dbałości powoduje, że klimatyzacja, zamiast poprawić komfort życia w klimatyzowanych pomieszczeniach, może mieć negatywny wpływ na samopoczucie, a nawet stan zdrowia mieszkańców. Sytuacja taka nie będzie miała miejsca, gdy obsługa urządzeń klimatyzacyjnych będzie odbywać się ściśle wg zaleceń producenta znajdujących się w instrukcji obsługi.

Standardowy przegląd klimatyzatora

 1. Określenie warunków eksploatacyjnych oraz ogólnego stanu urządzenia w przypadku, gdy moc chłodnicza urządzenia jest zbyt mała do pomieszczenia i warunków eksploatacyjnych bądź, gdy klient samodzielnie wykonał przeróbki lub zmiany oryginalnej instalacji, zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji klient traci gwarancję, a wszystkie dalsze naprawy oraz serwisy są odpłatne według cennika serwisowego przegląd standardowy obejmuje wyłącznie urządzenia lekko, oraz średnio zabrudzone nadające się do wyczyszczenia na miejscu bez konieczności demontażu w przeciwnym przypadku koszt standardowego przeglądu wzrasta o dodatkowe koszty według cennika serwisowego,
 2. Sprawdzenie pracy sterownika oraz pilota,
 3. Czyszczenie filtrów parownika,
 4. Czyszczenie (szczotka i grzebień do lamel) i dezynfekcja parownika środkiem chemicznym Wyjęcie i wyczyszczenie wentylatora parownika,
 5. Umycie i wyczyszczenie obudowy parownika Pomiar różnicy temperatury powietrza na wlocie i wylocie parownika,
 6. Sprawdzenie drożności odpływu skroplin,
 7. Czyszczenie skraplacza (szczotka i grzebień do lamel),
 8. Czyszczenie skraplacza środkiem chemicznym,
 9. Pomiar prądu obciążenia,
 10. Dodatkowe czyszczenie — duże zabrudzenie skraplacza lub parownika (za każdym razem dodatkowo płatne według cennika serwisowego), zakres prac obejmuje: demontaż jednostki dokładne umycie jednostki w serwisie (ewentualnie na miejscu u klienta, jeśli pozwalają na to warunki) ponowny montaż oraz regulacja parametrów pracy urządzenia,
 11. Usunięcie nieszczelności — zbyt niska różnica temperatur na skraplaczu <10°C na maksymalnym biegu wentylatora (w przypadku urządzeń objętych gwarancją naprawa bezpłatna a w przeciwnym wypadku według cennika serwisowego), Zakres prac obejmuje: sprawdzenie połączeń skręcanych odzyskanie czynnika napełnienie układu azotem lokalizacja i usunięcie nieszczelności ponowne napełnienie czynnikiem chłodniczym i regulacja urządzenia.
 12.  

Co może nam grozić ze strony nieczyszczonej klimatyzacji?

Aby chłodne powietrze było czyste, przed wylotem powietrza znajduje się specjalny filtr, usuwający kurz i zanieczyszczenia. Oprócz typowego filtra powietrznego, w niektórych modelach można spotkać filtry odwadniające i plazmowe, które dodatkowo uzdatniają wydmuchiwane przez klimatyzator powietrze. Ponieważ na filtrach stopniowo osadzają się zanieczyszczenia, maleje wydajność pracy klimatyzatora, natomiast rośnie zużycie energii. Klimatyzator często się obladza, co powoduje skraplanie wody. W skrajnych przypadkach nie można uzyskać żądanej temperatury.

Zanieczyszczenia na filtrze mogą też stać się pożywką dla drobnoustrojów, które rozwiną się w klimatyzacji, a potem będą wdmuchiwane do pomieszczenia wraz z „uzdatnionym” powietrzem. Najbardziej niebezpieczne spośród nich to bakterie Legionella, mogące powodować poważne schorzenia płuc. Dlatego każdy użytkownik klimatyzacji, dla własnego zdrowia i oszczędności powinien regularnie czyścić urządzenie.

Czy klimatyzacja może zaszkodzić zdrowiu?

Tylko źle zorganizowany system klimatyzacji może zaszkodzić zdrowiu. Przy dobrze zorganizowanym systemie klimatyzacji otoczenie może stać się jedynie zdrowsze.

 

Wilgotność

Dzięki kontroli wilgotności zahamowany zostaje wzrost drobin kurzu i pleśni. Klimatyzacja utrzymuje wilgotność na poziomie 40 - 60%, co ma pozytywny wpływ na osoby z alergiami.

 

Wentylacja

Klimatyzacja może mieć zintegrowaną wentylację. Wentylacja mechaniczna jest coraz ważniejsza ze względu na sposób budowania domów w dzisiejszych czasach. Dostarczanie świeżego powietrza zapobiega syndromowi chorego budynku.

 

Filtrowanie

Wszystkie jednostki wyposażone są w filtr. Rodzaje filtrów mogą się różnić w zależności od typu systemu i potrzeb klienta. Zakres skuteczności filtra: od wyłapywania kurzu i innych cząstek, poprzez pyłki, bakterie, wirusy i nieprzyjemne zapachy, po drobnoustroje i dym.

Ważna jest wymiana filtrów po ustalonym czasie. W przypadku wymiany filtrów za późno powstaje ryzyko, że przesycone zanieczyszczeniami niewymienione filtry zaczną oddawać bakterie do powietrza, zamiast je zatrzymywać.

 

Przeciągi

Odpowiedni dobór mocy urządzeń zapewni, że nie będą tworzyć się przeciągi. To zadanie dla specjalisty i powinno zostać wykonane przez osobę montującą. System o zbyt niskiej wydajności nie będzie w stanie utrzymać żądanej temperatury. System o zbyt wysokiej wydajności będzie powodował przeciągi i wahania temperatur.

Z urządzenia kapie woda, wydobywa się nieprzyjemny zapach.

 1. Klimatyzatory wyposażone są w filtry powietrza. Zabrudzony filtr hamuje prawidłowy przepływ powietrza przez chłodnicę, co zakłóca przebieg przemian czynnika chłodniczego. W efekcie urządzenie przestaje chłodzić, a chłodnica jednostki wewnętrznej zamarza. Po dłuższym czasie z urządzenia może zacząć kapać woda. Natomiast sprężarka w jednostce zewnętrznej jest przeciążana, co może spowodować jej trwałe uszkodzenie.
 2. Klimatyzatory podczas schładzania powietrza jednocześnie je osuszają. Wytrącona na chłodnicy para wodna spływa do tacy ociekowej skąd jest odprowadzana do kanalizacji grawitacyjnie lub mechanicznie (pompka skroplin). Jeżeli odpływ skroplin do kanalizacji nie będzie drożny woda wytrącona podczas procesu schładzania powietrza zbierze się w tacy ociekowej i po przekroczeniu jej pojemności przeleje się do pomieszczenia, w którym zamontowany jest klimatyzator.
 3. Jeżeli urządzenie wyposażone jest w pompkę skroplin opcjonalnie lub standardowo (AU* - typ kasetonowy); podczas okresowej konserwacji należy wyczyścić pływak, z którego sygnał uruchamia pompkę. Wszelkie zanieczyszczenia w tacy skroplin mogą spowodować zablokowanie się pływaka w pozycji sygnalizującej uruchomienie pompki, co doprowadzi do pracy „na sucho” i w efekcie uszkodzenia pompki.
 4. Nieprawidłowo wykonana instalacja odpływu skroplin (brak syfonów, brak odpowietrzenia, zbyt mała średnica rurek) może nie odbierać wystarczających ilości wody. Brak syfonów na instalacji odpływu skroplin umożliwia przedostanie się brzydkich zapachów z kanalizacji do jednostki wewnętrznej, i wdmuchiwanie ich do pomieszczenia razem z powietrzem obrabianym.
 5. Chłodnica jednostki wewnętrznej, jak i taca ociekowa są narażone na duży wpływ wilgoci. Zbyt rzadkie czyszczenie klimatyzatora stwarza niebezpieczeństwo rozwoju różnorakich bakterii, zarodników grzybów, pleśni (zwłaszcza w wilgotnym środowisku). Aby zapobiec powstawaniu brzydkich zapachów, należy regularnie czyścić urządzenie. Czasookresy pomiędzy kolejnymi operacjami czyszczenia zależą od warunków, w jakich jednostka pracuje, nie powinny jednak być rzadsze niż 2 razy w roku.

Co warto wiedzieć?

Różnica pomiędzy wentylacją i klimatyzacja

 1. Głównym zadaniem wentylacji jest dostarczenie do pomieszczeń świeżego powietrza z zewnątrz oraz rozcieńczenie i usunięcie zanieczyszczeń czy przykrych zapachów. Wentylacja nie zmienia jednak parametrów powietrza. Odpowiada za to klimatyzacja, która zmienia właściwości powietrza (wilgotność, temperatura itp.) w zależności od potrzeb, aby zapewnić komfort użytkownikom.

Czym zajmuje się chłodnictwo?

 1. Chłodnictwo jest działem techniki zajmującym się odprowadzaniem ciepła ze środowiska chłodzonego w celu uzyskania i utrzymania temperatur niższych od temperatury otoczenia.
 2. Najwcześniej poznanymi substancjami chłodniczymi były lód i śnieg. Już pięć tysięcy lat temu stosowano je w Chinach do chłodzenia napojów. Również Chińczycy przywozili z gór bloki lodu, które przechowywali aż do lata. Wikingowie pod koniec zimy zakopywali (na terenie domostw) żywność razem z lodem, natomiast Rzymianie transportowali z gór śnieg, który umieszczali w izolowanych słomą dołach, tworząc w ten sposób prymitywne lodówki. Metoda ta była stosowana jeszcze w XVIII wieku w Anglii. W Egipcie oraz Indiach używano porowatych glinianych naczyń, w których efekt chłodzenia uzyskiwano dzięki odparowaniu części zawartości. Ten efekt wykorzystywali również Persowie, którzy zwiększali intensywność parowania przez nadmuch powietrza. Zimna woda płynęła w kanałach pod podłogą, chłodząc wnętrze pałacu.
 3. Odkrycie mikroorganizmów (pleśni, bakterii), a następnie wpływu temperatury na prędkość ich namnażania spowodowało wzrost zainteresowania chłodzeniem, jako sposobem konserwowania żywności. Jednak technika chłodnicza zaczęła rozwijać się gwałtownie dopiero w XIX wieku w trakcie rewolucji przemysłowej. Obecnie efekt chłodzenia uzyskujemy dzięki specjalnie budowanym urządzeniom chłodniczym.

Czym się różni ciepło jawne od utajonego?

W klimatyzacji znaczenie mają dwie formy ciepła:

 • ciepło jawne
 • ciepło utajone

 

Ciepło jawne

Podczas ogrzewania ciała jego temperatura rośnie w miarę dodawania ciepła. Wzrost ciepła zwany jest ciepłem jawnym. Podobnie, gdy obiekt oddaje ciepło i jego temperatura spada, usunięte ciepło również zwane jest ciepłem jawnym. Ciepło jawne to ciepło, które powoduje zmianę temperatury obiektu.

 

Ciepło utajone

Wszystkie czyste substancje w przyrodzie mogą zmieniać swój stan skupienia. Ciało stałe może stać się cieczą (lód zamienia się w wodę), a ciecz gazem (woda w parę wodną), ale takie zmiany wymagają dodania lub pobrania ciepła. Ciepło, które powoduje te zmiany, zwane jest ciepłem utajonym.

Ciepło utajone nie zmienia jednak temperatury substancji — na przykład gotująca się woda utrzymuje temperaturę 100°C. Ciepło dodane w celu podtrzymania gotowania się wody to ciepło utajone. Ciepło, które powoduje zmianę stanu skupienia bez zmiany temperatury, zwane jest ciepłem utajonym.

 

Zrozumienie tej różnicy jest kluczowe dla wyjaśnienia, dlaczego w systemach chłodzących używany jest czynnik chłodniczy. Wyjaśnia również, dlaczego do określenia wydajności chłodniczej urządzenia używane są zwroty 'wydajność całkowita' (ciepło jawne i utajone) i 'wydajność jawna'. Podczas cyklu chłodzenia w urządzeniu następuje skraplanie spowodowane usuwaniem ciepła utajonego z powietrza. Wydajność jawna to wydajność niezbędna do obniżenia temperatury, natomiast wydajność utajona to wydajność potrzebna do usunięcia wilgoci z powietrza.

Rekuperator i jego zadania

Urządzenie stosowane w systemach wentylacyjnych, które umożliwia rekuperację (odzyskiwanie) ciepła z powietrza wywiewanego na zewnątrz budynku.

Rekuperator jest wymiennikiem ciepła. Do przekazania ciepła z wydmuchiwanego powietrza do nadmuchiwanego stosuje się różne konstrukcje rekuperatorów:

 • z czynnikiem pośrednim (np. glikol albo freon),
 • z obiegiem samoczynnym w tym rurka ciepła,
 • z obiegiem wymuszonym także pompy ciepła,
 • z ruchomym wypełnieniem zmieniającym styczność z powietrzem wydmuchiwanym i wdmuchiwanym (np. wymienniki obrotowe),
 • rekuperatory przekazujące ciepło przez przegrodę płytową krzyżowe i przeciwprądowe.

Rekuperacja umożliwia ograniczenie strat ciepła spowodowanych wentylacją budynku.

Rekuperator umożliwia zmniejszenie do 80% energii potrzebnej do ogrzania nawiewanego powietrza.

Stosowanie rekuperacji w nowych obiektach budowlanych jest obowiązkowe w budynkach przeznaczonych na pobyt 100 lub więcej osób (20m3/h na osobę) lub o wymianie powietrza w wentylacji mechanicznej powyżej 2000m3/h.

Niektóre modele rekuperatorów umożliwiają odzyskanie pary wodnej zawartej w wydmuchiwanym powietrzu i przekazanie jej części do nadmuchiwanego powietrza, co zmniejsza energię zużywaną na nawilżanie powietrza w budynku.

Czynnik chłodniczy

Jest substancją, którą stosuje się w chłodnictwie. Uczestniczy on w wymianie ciepła w urządzeniu chłodniczym. Rozprężając się i wrząc przy niskim ciśnieniu, odbiera ciepło z ośrodka ochładzanego (w parowniku urządzeń chłodniczych). Odebrane ciepło jest oddawane w wyniku skraplania go przy wysokim ciśnieniu (np. w skraplaczu), a następnie rozpraszane w otoczeniu lub przekazywane do innego ośrodka.

Podstawowe Informacje

Do czego służy wymiennik ciepła?

 1. Urządzenie służące do wymiany energii cieplnej pomiędzy dwoma jej nośnikami, tj. substancjami będącymi w stanie ciekłym lub gazowym.
 2. Wymienniki ciepła mogą mieć różną konstrukcję, lecz zwykle składają się z płyt lub długiej rury wykonanej z tworzywa będącego dobrym przewodnikiem ciepła. W celu powiększenia powierzchni wymiany ciepła wymiennik może być wyposażony w ożebrowanie.
 3. Moduł odzysku energii, którego zasada działania opiera się na wykorzystaniu wymiennika ciepła olej/woda.
 4. Jeśli celem wymiennika ciepła jest schłodzenie płynu roboczego, nazywa się go chłodnicą. Jeśli ogrzanie płynu roboczego – nagrzewnicą.

Jaka jest rola nawiewników?

Służą one do nawiewania powietrza do pomieszczenia. Rozróżniamy następujące rodzaje nawiewników: kratki nawiewne, anemostaty, nawiewniki szczelinowe, wirowe, wyporowe (źródłowe), stropy laminarne.

 

W kratkach nawiewnych możemy regulować kierunek wypływu powietrza za pomocą kierownicy. Montowane są na ścianach lub w suficie. Specjalnym rodzajem kratek nawiewnych są nawiewniki montowane w podłodze, stopniach schodowych, w fotelach. Powietrze wypływa z nich ruchem laminarnym, a przepływa od dołu do góry. Dzięki takiemu rozwiązaniu powietrze świeże dociera bezpośrednio do ludzi, powietrze zanieczyszczone unosi się ku górze. Anemostaty są nawiewnikami wyłącznie sufitowymi. Mają tak wyprofilowane kierownice, że powietrze wypływa poziomo, równolegle do sufitu.

 

W anemostatach prostokątnych powietrze wypływa w jednym, dwóch, trzech lub czterech kierunkach (w zależności od konstrukcji anemostatu). W anemostatach okrągłych rozprzestrzenia się równomiernie we wszystkich kierunkach. W nawiewnikach wirowych powietrze wpływa ruchem wirowym, wytwarzając podciśnienie i zasysając powietrze z pomieszczenia. Jest to przepływ burzliwy, dzięki któremu następuje wymieszanie obu strumieni i uśrednienie ich parametrów. Nawiewniki wirowe przeznaczone są zwłaszcza do wysokich hal, gdyż wytwarzają ruch powietrza, dzięki czemu świeże powietrze dociera do stanowisk pracy.

Co to jest pompa ciepła i do czego służy?

Pompa ciepła jest maszyną cieplną wymuszającym przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej (w pompach ciepła sprężarkowych) lub energii cieplnej (w pompach absorpcyjnych).

 

Pompy ciepła najczęściej mają zastosowanie w:

 • gospodarstwach domowych (chłodziarki, zamrażarki)
 • przetwórstwie spożywczym (chłodnie, zamrażalnie, fabryki lodu)
 • klimatyzacji pomieszczeń (chłodzenie pomieszczeń)
 • chłodnictwie
 • ogrzewaniu pomieszczeń ciepłem pobieranym z otoczenia (z gruntu, zbiorników wodnych lub powietrza)

W chłodziarkach i zamrażarkach ciepło jest "wypompowywane" z przechowywanych produktów (co obniża ich temperaturę) a oddawane do pomieszczenia, w którym stoi lodówka lub zamrażarka. Pompa ciepła zastosowana do ogrzewania pomieszczeń "wypompowuje" ciepło z otoczenia o niskiej temperaturze (z gruntu lub powietrza na zewnątrz budynku) i po podniesieniu temperatury czynnika roboczego oddaje ciepło do ogrzewanego pomieszczenia.

Co to jest Parownik?

Parownik (lub parowacz)- rodzaj wymiennika ciepła, w którym jeden z czynników roboczych ulega odparowaniu. W parowniku chłodni dla stabilnej pracy układu zawsze jest wymagane pewne minimalne przegrzanie czynnika chłodniczego. Wynosi ono najczęściej ok. 60% do 70% różnicy pomiędzy temperaturą w pomieszczeniu a temperaturą odparowania. A zatem przy temperaturze odparowania -8°C i temperaturze w komorze 0°C przegrzanie czynnika powinno wynosić ok. 5 K. W kotle parowym jest to ten fragment powierzchni ogrzewalnej, w którym następuje przemiana wody w parę wodną.

Co to jest sprężarka?

Jest to maszyna energetyczna, której zadaniem jest podwyższenie ciśnienia gazu[1] lub wymuszenie jego przepływu (nadanie energii kinetycznej). W sprężarce ciśnienie ssawne - ps jest nieznacznie niższe od ciśnienia atmosferycznego (na tyle tylko by zachować zdolność ssania), zaś ciśnienie tłoczne pt znacznie wyższe od atmosferycznego, jak na to wskazuje parametr π.

 

Sprężarki, w których ps jest znacznie niższe, a pt tylko nieznacznie wyższe od ciśnienia otoczenia, nazywane są pompami próżniowymi. Sprężarki w czasie pracy wydzielają dużą ilość ciepła, które musi być odprowadzone. Układy chłodzenia sprężarek są podobne do układów chłodzenia silników spalinowych. Dla mniejszych jednostek stosuje się chłodzenie bezpośrednie, dla większych pośrednie z chłodnicą. Sam sprężany gaz w wielu przypadkach jest również chłodzony poprzez chłodzenie międzystopniowe (intercooler).

Co to są Freony?

Jest to grupa chloro- i fluoropochodnych węglowodorów alifatycznych. Słowo Freon jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do koncernu DuPont. Freony uznano powszechnie w latach '90 XX wieku za szkodliwe dla środowiska. Uważa się, że ich emisja do środowiska jest jedną z głównych przyczyn zanikania warstwy ozonowej w atmosferze ziemskiej. Przed tym odkryciem freony były masowo stosowane jako ciecze robocze w chłodziarkach, gaz nośny w aerozolowych kosmetykach oraz do produkcji spienionych polimerów.

 

W latach '90 opublikowano badania dowodzące, że emisja freonów do atmosfery powoduje niszczenie warstwy ozonowej. Obserwacje zmniejszonego poziomu ozonu nie budziły dyskusji. Wątpliwości skupiły się na powiązaniu freonów z tym zjawiskiem. Niektórzy naukowcy twierdzili, że niszczenie ozonu mogą powodować ogólne zmiany zachodzące w klimacie Ziemi.

 

Mimo pewnych wątpliwości większość krajów przystąpiła do Konwencji Wiedeńskiej w sprawie ochrony warstwy ozonowej oraz Protokołu Montrealskiego, gdyż dowody na szkodliwe działanie freonów były dobrze udokumentowane. Największe gospodarki świata zgodziły się na zamrożenie produkcji freonów na poziomie z roku 1986. Aktualnie istnieje szereg badań, prowadzonych przez niezależne ośrodki naukowe, potwierdzających szkodliwość działania freonów i wskazujących na ich kumulację w atmosferze, ze względu na ich trwałość.

 

Wynalazcą freonu był Thomas Midgley. Najpopularniejszym freonem stał się R-12, czyli dichlorodifluorometan, CCl2F2. Freony są nietoksyczne i niepalne. W temperaturze pokojowej i ciśnieniu atmosferycznym są gazami. W instalacjach chłodniczych freony są cieczami na skutek ich sprężenia. Freony łatwo ulatniają się do atmosfery z nieszczelnych instalacji, bez pozostawiania widocznych śladów wycieku, co powoduje, że nieszczelności takie trudno jest wykryć, o ile nie towarzyszy im wyciek oleju obecnego zazwyczaj w układzie.

 

Obecnie głównym następcą freonu R 12 jako cieczy chłodniczej jest R 134a (nazwy handlowe Suva 134a; Solkane 134a; Genetron 134a). Freony to związki fluoru, chloru i węgla, R 134a jest fluorowanym węglowodorem zawierającym niepodstawione atomy wodoru (nie zawiera chloru). Jego wzór sumaryczny to CH2FCF3. Nazwa chemiczna to 1,1,1,2-tetrafluoroetan